SATSO MECLİSİ SEKTÖRLERE İVME İÇİN ÇALIŞIYOR

SATSO MECLİSİ SEKTÖRLERE İVME İÇİN ÇALIŞIYOR

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın Meslek Komitelerinin sorunlarının görüşülmesi ve dilek ve temenniler bölümünde konuşan meclis üyeleri sektörel değerlendirmelerde bulundular.

28 Haziran 2018 - 14:45

BU bölümde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Yönetim Kurulu tarafından, meslek komitelerine yönelik çalışma süreçleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Altuğ Bilgilendirdi

Başkan Altuğ konuşmasında şunları dile getirdi:  “Haziran ayında; 29 meslek komitesinin toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılara 137 meslek komite üyemiz iştirak etmiştir. Toplantılara katılım oranı %77 olmuştur. Bir önceki ay katılım oranı ise %79’dur. Söz konusu toplantılarda 124 komite kararı alınmıştır.

Ayrıca; haziran ayı içerisinde

5. Meslek komitesinin talebi üzerine, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi konusunda sık sık değiştirilen kapalı alan tanımı standart bir uygulamanın getirilmesi hususunda TOBB’a yazı yazılarak konunun ilgili mercilere iletmesi talep edilmiştir.

11. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda; sadece darphanenin kullandığı kalıplarının kopyalanarak sahte altın basılması ve bu yolla tüketicilerin kandırılmasıyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Makine kimya enstitüsü kurumu sözleşmeli bayilerinin çeşitli çaptaki mermilerde yapılan satış adetlerinin arttırılması ve bazı çaptaki mermilerin ilgili kurumda hiç olmaması hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazı yazılmıştır.

16. Meslek komitemizin kararına istinaden, zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçe tanzim işlemlerinde; ada, pafta, parsel ve metrekare bilgisinin otomatik olarak poliçeye eklenmesi hususunda ilgili kurumlara yazılar yazılmıştır.

17. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda meslek liselerinde ağır iş makinaları operatörlüğü bölümünün açılması talebimizle ilgili yazımızı sakarya il milli eğitim müdürlüğü ve TOBB’a ilettik.

18. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından şehir planlaması imar komisyonları ve şehir için önemlilik arz eden projelerde öneri ve değerlendirmelerde bulunmak üzere odamızdan da temsilci istenmesi konusunda büyükşehir belediyesine yazı yazılmıştır.

Yeni hazırlanan inşaat ruhsat formatlarında mimar, mühendis ve şantiye şeflerinin ıslak imza attıkları bölümlerin kaldırılması sebebiyle yeni uygulamanın sahtekarlıkların önünü açacağı konusunda TOBB’a yazı yazılmış ve konu ile ilgili kamuoyu bilgilendirilmiştir.

21. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda; Oto galerici esnafının mağduriyet yaşamaması için araç galerici esnafa plaka sorgulama sistemiyle ilgili yetki verilmesi hususunda TOBB’a ve Dörtyol sanayi ve artvin sanayi bölgelerine d-100 karayolu üzerinden giriş çıkışla ilgili yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve ilave giriş yolları yapılmasıyla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazılmıştır.

28. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda, yeni çıkan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik konusunda 28. Meslek grubu üyelerimize bilgilendirme yapılmış ve konu hakkında gümrük ve ticaret bakanlığına teşekkür yazısı yazılmıştır.

29. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda; eğitim ve öğretim sektöründe KDV oranının %1’e indirilmesi hususunda, aile ve sosyal politikalar bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakım evlerinin eğitim grubu olarak tanınması hakkında ve herhangi bir resmi kuruma bağlı olmadan faaliyet gösteren çocuk evi, çocuk oyun evi, çocuk parti evi vb. İşletmelerin denetim altına alınmaları hakkında TOBB’a yazılar yazılmıştır.

31. Meslek komitemizin talebi doğrultusunda, bilişim ve telekomünikasyon sektörü ile alakalı mesleki standartların belirlenmesi amacıyla sigortacılık kanunu, yönetmeliği, seçim usul ve esasları ile sektör meclisi kuruluş yönetmeliği komiteye iletilmiştir.

24. ve 32. Meslek komitelerinin almış oldukları kararlar gereği kendi personelini taşıyan firmalara S plaka yada başka bir düzenlemeyle izin verilmesi konusunda büyükşehir belediye başkanlığına yazılar yazılmış olup, yönetim kurulumuzca takip edilmektedir.

Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlara yazdığımız yazılarla ilgili odamıza çeşitli dönüşler olmuştur. Kısaca bunları ifade etmek istiyorum.

9. Meslek komitesinin ve 8. Meslek komitesinin KDV indirimi talepleri TOBB tarafından maliye bakanlığına iletilmiştir, 6. Meslek komitesinin şehir merkezindeki otopark sorunuyla ilgili taleplerine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışma yaptıklarına dair yazı ve 3. Meslek komitesinin el ilanı reklam bedellerinin yüksekliği ve bunun düzeltilmesi hakkındaki talebine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın el ilanı reklam bedelleri yasal sınırlar içerisinde olduğu hakkında cevabi yazıları tarafımıza iletildi.

Başkan Altuğ’un konuşmalarının ardından kürsüye gelen 15. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Ercan Başnuh“İnsanoğlu politize bir varlıktır” diyerek başladığı konuşmada, seçim sürecinde siyasi söylemeler konusunda üslup problemlerine değindi. Başnuh ayrıca milletvekillerinin Odamıza davet mesleki sorunlarımız ve şehrimizle ilgili beklentiler konusunda bir sorun envanteri çıkarılması gerektiğini vurguladı.

29. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Kenan Taçyıldız ise yönetim kurulunun çalışmalarına değinerek “Onların çalışmalarının yakından takip edilerek çözüme kavuşturulması amacıyla gösterdiğiniz gayret memnuniyet vericidir.” dedi.

Akova Arazi Toplulaştırmasında

1.Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Turgay Çelik Karasu’nun Mega Endüstri Bölgesi ilan edilmesi konusuna değinerek “ Bu bölgeye hala tren hattının gelmemesi sorun yaratabilir. Liman kentinin demiryoluna ihtiyacı var. Arazi toplulaştırması ile ilgili kanun resmi gazetede yayınlanmış Akova bölgesi de mevcut. Sakarya’nın hem tarımını hem ticaretini geliştirecek bir olay. Çok parçalı topraklara sahip bir iliz. Toplulaştırma önem arz ediyor. Bu konunun takibini talep ediyorum.” dedi

17.Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu, çevre Komisyonuna çalışmalarında tavsiyeler olacağını belirterek işbirliği yapılabileceğini ifade etti. Toyota Boshoku’nun çalışanlarının fabrika etrafında çevre temizliği yaptığını belirterek bu konuda takdiri hak ettiklerini ifade etti.

18. Meslek Komitesi Başkanı İlker Ergül, inşaat ruhsatlarında proje hizmetlerini verenlerin imzalarının kaldırılmasının bürokrasiyi kaldırmak adına doğru bir çalışma olduğunu ancak sahte ruhsat uygulamasının önünü açacağını da dile getirdi. Bu konuda ıslak imza yerine elektronik imza uygulamasının olması gerektiğini ifade etti.

Bilişim Sektörüne KDV Desteği Talebi

31.Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Necmettin Kırık,  Bilişim sektörü ile ilgili değerlendirmede bulunarak “2005 yılından sonra faaliyet gösteren yazılım üzerine firmalara yeni kanunla SGK desteği veriyor. Bu firmalarımız açısından çok faydalı oldu. Ayrıca, yazılım sektörü sanayici statüsüne alındı. Yazılım önemli bir kulvarda. Biz burada vergilendirme veya KDV desteği talep ediyoruz. Katma değer açısından faydalı olacaktır. Bu konuda destek bekliyoruz.” dedi.

Dilek ve Temenniler

Dilek ve Temenniler Bölümünde konuşan Meclis Üyesi Lütfü Sunman üniversite sanayi işbirliğinin aktif olarak yürütülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek “Ben üniversiteye gidip çalışana ihtiyacım var deyince sınavla belirleyip başarılı olan öğrencileri bizlere gönderiyorlar. Benim firmamı geliştirmek için proje geliştirin diye de talep de bulunabiliyoruz. Üniversitemiz çalışmalarıyla sektörleri geliştirmeye gayret ediyorlar. Bu çalışmanın temelini SATSO üniversite işbirliği oluşturdu.” diye konuştu

Meclis Üyesi Mustafa Yıldırım ise SATSO Yayın Kurulu olarak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sakarya Ekonomi dergisinin içerik ve görsel olarak değişiklik çalışmaları yapıldığını belirten Yıldırım, farklılıkları ile yaklaşık 8500 üyeye iletilecek olan derginin reklam çalışmaları konusunda da meclis üyelerinin de faydalanmasını tavsiye etti.

SATSO Stratejik Planı Değerlendirildi

Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu, SATSO Stratejik Plan Kitabı hakkında değerlendirmelerde bulunarak “100 yılını geride bırakan odamızın geleceği inşa etmek için hazırladığı yol haritası konusunda emeği geçen herkesi kutluyorum. Nereden nereye gideceğimiz planda belirtilmiştir. Planın omurgası oluşturulmuş İçindekiler kısmına baktığımızda stratejik planını ne kadar iddialı olduğu da belli oluyor. Çok içerikli bir şablon oluşturulmuş. Akademik bir çalışma olduğu çok net. Katkı verenleri tebrik ediyorum.”

Meclis Üyesi Abdurrahman Çakar, Stratejik Planlar, yönetimin kolaylaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlayan planlar olduğunu dile getirerek raflarda kalmamasını ifade etti. Çakar, “Bu konuda yönetime meclis üyelerine ciddi bir görev düşüyor.  Bu Planın gerçekleşme oranı ve süreci konusunda takibi yapılmalı. Değişim hızlandıkça öngörü zorlaşır. Değişim olmazsa ve az olursa öngörüler tutar. Ancak hızlı olursa öngörüler aşılır ya da çöker. Mecliste bu planı tartışarak zaman zaman bilgilendirmeye katkıları vermeliyiz.” dedi

28. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Balta ise stratejik plan çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak stratejik planlarda, planlanan çalışmaların hayata geçirilmesi ve gerçekçi olması gerektiğinin altını çizdi. Balta konuşmasında “ Şirketlerin de stratejik yol haritalarını belirlemesi gerektiğini dile getirerek “Şirketlerin belli aralıklarla aynaya bakabilmesi için stratejik planlar büyük önem taşıyor. Odamızın çalışmalarına da katkı sağlamaktan memnuniyet duyarım” dedi.

Meclis Üyesi Kenan Taçyıldız, "Yaşadığımız ilin güzel olmasını istiyoruz. İlimizin trafik sorunu var, özellikle Gar Bölgesinde var. Bu çözülmeli. Sulama Kamyonları ile sulama değil de, damlama sulama sistemi ile yapılabilir. Otomatik sulama sistemi oluşturulmalı. Sakin şehir olabilmek için bir çalışma yapılmasını tavsiye ediyorum. Sakin şehir oluşturmak için hep birlikte bir beyin fırtınası yapmalıyız.” dedi

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
BÜYÜK ZAFERİN 105.YILI
BÜYÜK ZAFERİN 105.YILI
Bakan Koca Açıkladı ‘Koronavirüs Nedenli İlk Hastayı Kaybettik’
Bakan Koca Açıkladı ‘Koronavirüs Nedenli İlk Hastayı...